Archiv autora: Klarka

Těžký tank – T-28

Dalším tankem ve hře World of Tanks je sovětský střední tank čtvrté úrovně T-28. Jedná se o jeden z největších tanků z nižších úrovní. Vyznačuje se až překvapivou rychlostí a obratností, ale oproti ostatním tankům poněkud zaostává ve své výzbroji. Tento nedostatek však lze vyřešit dovybavením efektivnější výzbrojí. Jednou z nich jsou 57 mm zbraně, které se vyznačují svou přesností a rychlostí. Nedostatkem tanku, který se řeší poněkud obtížněji, je však ne příliš silné brnění. V bitvě dosáhnete největšího úspěchu, pokud se necháte vést svými spoluhráči, kteří najdou nepřítele a poté využijete svou rychlost k přesunu na strategické místo, kde budete moci využít svou palebnou sílu. Vzhledem ke své rychlosti, která je největší předností tohoto tanku, se může T-28 stát velmi překvapivě účinným nepřítelem.

Předloha pro World of Tanks

Sovětský tank T-28 byl jedním z prvních středních tanků, které spatřily světlo světa. Prototyp byl dokončen v roce 1931 a výroba začala na konci roku 1932. Tento tank byl využíván zejména jako pěchotní podpora, určená na prorážení obrněných překážek. T-28 se nedočkal velkých úspěchů v boji, ale stal se jedním z klíčových projektů sovětských konstruktérů. Nové nápady a řešení využité při konstruování tohoto modelu byly později začleněny při výrobě modernějších tanků.

t28

Těžký tank – Churchill I

Jedním z tanků, se kterými se můžete ve hře World of Tanks setkat, je tank Churchill I. Jedná se o britský těžký tank páté úrovně. Tento tank se sice vyznačuje velmi nízkou rychlostí. Pokud jednou vyjedete, jen obtížně budete měnit svůj směr. Z tohoto důvodu by hráči neměli volit dlouhé vzdálenosti, protože by se mohlo stát, že bitvu nestihnou. Nicméně co Churchill I ztrácí na rychlosti, určitě kompenzuje výkonností zbraní a velmi silným čelním pancířem, který je dokonce nejsilnější v dané kategorii. Hra s tímto tankem může být velmi zábavná, protože je schopen být velmi impozantním nepřítelem. Churchill I dokáže být hrozbou nejen pro tanky nižších či stejné úrovně, ale také pro některé tanky vyšších úrovní. Nejlepší strategií pro hru s tímto tankem je využít vynikajícího 75 mm kanonu pro zasažení vzdálenějších nepřátel a vyhnout se přímým konfrontacím.

Předloha pro World of Tanks

Britský tank Churchill byl jedním z nejvíce rozšířených britských tanků během 2. světové války a tuto skutečnost neovlivnil ani fakt, že již v době svého vzniku byl tento tank poněkud zastaralý. Jedná se o tank pěchotní, které se většinou vyznačovaly slabým vyzbrojením a ochranou. Tank Churchill byl oproti jiným pěchotním tankům vybaven poměrně dobrým pancéřováním a jeho předností byla dobrá průchodnost terénem. V čem však za modernějšími tanky zaostával byla zejména jeho rychlost, která se v terénu pohybovala pouze kolem 10 km/h. Velká Británie začala tyto tanky používat při bitvách od roku 1942 nejen při spojeneckých akcích proti nacistickému Německu, ale také při bojích v Africe.

churchil

Těžký tank – T1 Heavy

T1 Heavy Tank je americký těžký tank 5. úrovně.  Ve srovnání s tankem KV-1, tedy jeho sovětským protějškem, je tank T1 považován za ne příliš silný tank, co se palebné síly týče. Je totiž vybaven, stejně jako tank M4 Sherman, 76 mm zbraní, což z něj dělá spíše tank zařaditelný mezi střední tanky. Tento tank se však vyznačuje velmi silným motorem, který z něj dělá mobilnější a rychlejší stroj, pokud budeme srovnávat se sovětskými či britskými protějšky. Vyznačuje se velmi silným čelním pancířem a  také jeho věže jsou velmi dobře chráněny. V ohrožení jsou však boky tanku, které jsou chráněny jen velmi slabě, a proto je vždy nutné stát k nepříteli čelem, což může zachránit tank před jeho zničením. S tankem T1 je ideální hrát jako se středním tankem, avšak za využití rychlosti tanku těžkého.  

t1_heavy_tanky_online

Předloha pro Tanky online

Tank T1 byl americký těžký tank vyráběný během druhé světové války, zejména v letech 1940 až 1942. Tento tank nikdy nebyl vyráběn sériově, bylo vyprodukováno pouze 40 prototypových vozidel, ale žádné z nich se nikdy nezúčastnilo žádné akce. Důvodů bylo hned několik, zejména to však byla vysoká hmotnost, která byla v nesouladu s ženijním vybavením US Army. Nakonec byl použit zejména pro rozvoj konstrukčních prvků využívaných u později vyráběných tanků a samozřejmě jako předloha pro toto vozidlo pro tanky online. Stal se předchůdcem těžkého tanku M6.

Lehký tank – Pz.Kpfw. II

Pz.Kpfw. II je německý lehký tank, který je ve hře World of Tanks zařazen mezi tanky druhé třídy. Velikou předností tohoto tanku je kombinace poměrně slušné rychlosti s výbornou ovladatelností. Přední trup a věž chrání pancíř silný 30 mm a zároveň je to jeden z mála tanků ve hře, který má možnost využívat pouze automatická děla. Jeho automatické dělo je schopno proniknout téměř každým vozem stejné nebo nižší kategorie a v případě dobrého zaměření může poškodit také tanky o třídu lepší. Stejně jako většina tanků jeho kategorie, je i Pz.Kpfw. II snadno vylepšitelný a boj s tímto tankem se může stát opravdovou zábavou. Je velmi populární, a proto je velmi pravděpodobné, že právě s tímto vozem se často setkáte na bitevním poli.  Efektivního výsledku dosáhnete v případě využití tohoto tanku při městských bojích, nebo tam, kde hrozí blízká konfrontace s nepřítelem, protože při palbě na dlouhou vzdálenost již automatické dělo nedosáhne tak dobrých výsledků.

Předloha pro World of Tanks

Německý lehký tank, známý jako Panzerkampfwagen II, byl vyráběn v letech 1935 – 1944. Byl využíván jako průzkumný a cvičný tank, ale také jako dočasná náhrada za modernější tanky, které teprve měly být vyvinuty. Ačkoliv se v bojích ukázal být celkem užitečným, již před začátkem 2. světové války se objevily lehké tanky, které ho v několika ohledech značně překonávaly. Po zahájení Operace Barbarossa v roce 1941 začaly být tyto tanky stahovány z fronty a nahrazovány tanky modernějšími.

Střední tank – M3 Lee

M3 Lee je americký střední tank čtvrté kategorie. Pro hráče, kteří nemají dostatek zkušeností se stíhači tanků může být hra s tankem M3 Lee velmi obtížná.  Zbraň u tohoto tanku není umístěna na věži a také svými vlastnostmi se při hře podobá spíše stíhačům tanků. Nemůže však být považován za efektivního střelce, protože jeho zbraně se vyznačují pouze průměrnou přesností. Čelní pancíř je snadno proniknutelný, díky čemuž se řidič ocitá v permanentním nebezpečí. Je považován za jeden z nejslabších tanků čtvrté třídy. Jednu výhodu mu však nelze upřít a tou je škoda, kterou dokáže napáchat jeho zbraň. Jeho střela dokáže proniknout tanky čtvrté i vyšší kategorie. Vylepšená verze zbraně se navíc může chlubit vyšší rychlostí a lepší přesností.  Přestože pro většinu hráčů u tohoto tanku převažují zápory nad klady,  pod vedením zkušeného hráče může být tank M3 Lee velmi úspěšný. Většinou hráčů je však považován pouze za pomocný tank.

M3 Medium

Předloha pro World of Tanks

Americký střední tank M3 byl používán zejména během 2. světové války. Ve Velké Británii získal přezdívku „Generál Lee“, kterou mu propůjčil generál Robert E. Lee. Upravené verzi tohoto tanku se zase říkalo „Generál Grant“ podle amerického generála Ulysses S. Granta. Výroba byla zahájena v roce 1940 a na konci roku 1941 již byly první tanky M3 Lee v provozu. Ve své době byl tento tank poměrně dobře ozbrojený a obrněný, ale samozřejmě bylo nalezeno také velké množství nedostatků. Těmi byly zejména vysoká silueta a podprůměrný výkon. Brzy se stal neuspokojivým pro armádní účely a byl nahrazen tankem M4 Sherman.